Radioklub Pražák vznikl postupně vývojem ze sportovního kroužku Svazarmu, který provozoval 4 kusy zapůjčených občanských radiostanic. Později zakoupila naše ZO 4 vlastní radiostanice typ R 27. Zájem o radiovou činnost se zvyšoval na Pražáku od roku 1986, kdy již měl jeden člen svou volací značku OK1UBF. Dne 2.6.1989 byl na Pražáku založen radioklub s přidělenou volací značkou OK1OFP. Značky OK1UBF, OK1 UVH, OK1VTY, OK1TPJ patří členům radioklubu OK1OFP, který organizuje s radioklubem Vodňany OK1KFB již po mnoho let úspěšné setkání HAM a CB na autokempu Pražák.

Kontakt

OK1OFP

775 197 882
ved. operátor
Vláďa Topka
OK1VTYVyhledávání

Fotografie použita dle Creative Commons Mizrak  © 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode